Алтернативно решаване на спорове

Алтернативно решаване на спорове

Алтернативно решаване на спорове представлява по-бърз начин за извънсъдебно решаване на спорове възникнали след покупка от онлайн магазина. Този вид решаване на спор се предлага от различни органи, като медиация, помирителни органи, комисии които разглеждат жалби от потребители и т.н. Всеки един орган работи, за да помогне на търговеца и на потребителя да намерят решение, което да удовлетворява и двете страни.

При възникнали спорове можете да използвате:

  1. „Комисия за защита на потребителите“ - Телефон на потребителя на КЗП 0700 111 22. За подаване на жалби/сигнали и въпроси към КЗП, моля използвайте  електронната форма за подаване на жалби/сигнали или подайте лично на гише в КЗП на адрес гр.София пл.Славейков №4А. Уеб сайт: https://kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal
  2. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРСhttps://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG
Върни се горе