GDPR - Защита на личните данни

Корекция на данни

Можете да използвате връзките по-долу, за да актуализирате данните за профила си, ако не са точни.

Преносимост на данни

Можете да използвате връзките по-долу, за да изтеглите всички данни, които съхраняваме и използваме, за да имаме възможност да Ви предложим по-добро преживяване в нашия онлайн магазин.

Достъп до лични данни

Можете да използвате връзката по-долу, за да поискате отчет, който ще съдържа всички лични данни, които съхраняваме за Вас.

Право да бъдеш забравен

Използвайте тази опция, ако искате да премахнете Вашите лични и други данни от нашия онлайн магазин. Имайте предвид, че този процес ще изтрие профила ви, така че вече няма да можете да го достъпите или използвате повече..

Върни се горе